AKCELERATOR STARTUP SPARK

Wyjątkowy zestaw korzyści

6 MIESIĘCY
AKCELERACJI
200 000
PLN
MENTORZY
ZESPOŁY
PARTNERZY
PROJEKTU
EKOSYSTEM
SPARK

PARTNERZY SPARK

OBSZARY INNOWACJI

WYJĄTKOWYZESTAW
KORZYŚCI

Klienci

Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami (DP) w celu komercjalizacji startupów

Wsparcie logistyczne i szkoleniowe

Przestrzenie i wydarzenia

Mentorzy

Specjaliści z doświadczeniem w akceleracji

Wsparcie finansowe

160 000 zł
+ Pakiet usług 40 000 zł

Zespoły produkcyjne

Specjaliści
z doświadczeniem we wdrażaniu produktów

AKCELERATOR SPARK

Akceleracja w modelu venture building

Startup Spark to innowacyjny projekt stworzony w ŁSSE S.A. we współpracy z doświadczonym w akceleracji zespołem, którego celem jest łączenie kreatywnych startupów z infrastrukturą i zasobami dużych przedsiębiorstw. Oprócz standardowych form wsparcia (finansowanie, mentorzy) dajemy startupom dostęp do wysokiej klasy specjalistów, zorganizowanych w zespoły produkcyjne, tak aby najlepsze praktyki startup studios (venture builderów) przełożyć na program akceleracyjny. Stworzony model otrzymał dofinansowanie w kwocie podnad 5,5 mln PLN w konkursie Scale UP w ramach rządowego programu Start In Poland.

WspierająNas

CZYM JEST ŁSSE?

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ŁSSE to potencjał ponad 150 firm, przestrzenie, zaplecze logistyczne oraz wykwalifikowani specjaliści. Startup Spark to jeden z głównych filarów strategii Strefy do 2025 roku. Zakłada ona wsparcie i budowanie połączeń pomiędzy młodymi firmami a dużymi przedsiębiorstwami.