Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

Zespół

Programy akceleracyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej realizuje Departament Innowacji

Zespół operacyjny i Eksperci Technologiczni

Magda Kubicka

Nadzór nad projektem, opieka nad startupami, mentorami i Odbiorcami Technologii

Magda Kubicka

Dyrektor Departamentu Innowacji
Kierownik Projektu S5-Akcelerator Technologii 5G
email: magda.kubicka@sse.lodz.pl
tel: (+48) 607 779 755

Katarzyna Haase

Organizacja współpracy startupów z akceleratorem

Katarzyna Haase

Kierownik Projektu Startup Spark
email: katarzyna.haase@sse.lodz.pl
tel: (+48) 691 400 083

Agnieszka Brzezińska

Opieka nad startupami

Agnieszka Kociszewska

Specjalista ds. promocji i marketingu
email: agnieszka.kociszewska@sse.lodz.pl
tel: (+48) 691 400 138

Karolina Mentrycka

Monitoring i sprawozdawczość

Karolina Mentrycka

Specjalista ds. monitorowania i sprawozdawczości
email: karolina.mentrycka@sse.lodz.pl

Kamil Kociszewski

Wsparcie w weryfikacji założeń technologicznych i realności ich wykonania

Kamil Kociszewski

Ekspert technologiczny
email: kamil.kociszewski@sse.lodz.pl

Ewa Grabowska-Pałęga

Specjalista ds. Rozliczeń Funduszy UE

Ewa Grabowska – Pałęga

Specjalista ds. rozliczeń funduszy UE
email: ewa.grabowska@sse.lodz.pl
tel:
(+48) 691 400 154

Mentorzy operacyjni

Kamil Kociszewski

product development, UX, wybór i zarządzania stackiem technologicznym, tworzenie modeli biznesowych, ofertowanie do klientów korporacyjnych, tworzenie technologicznych przewag konkurencyjnych

Kamil Kociszewski

Mentor operacyjny
email: kamil.kociszewski@sse.lodz.pl

Agnieszka Maciejowska

budowanie społeczności, wsparcie w zarządzaniu rozwojem produktu, product development, prowadzenie biznesu, identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych oraz nawiązanie współpracy, przygotowanie do rozmów z inwestorami

Agnieszka Maciejowska

Mentor operacyjny
email: agnieszka.maciejowska@sse.lodz.pl

Łukasz Denejko

wsparcie w zakresie wprowadzania startupów na rynek, product development, zdobywanie finansowania zewnętrznego, UX, identyfikowanie potencjału rozwojowego, planowanie i wsparcie w realizacji internacjonalizacji startupów

Łukasz Denejko

Mentor operacyjny
email: lukasz.denejko@sse.lodz.pl

Przemysław Nowakowski

przygotowanie do komercjalizacji projektów, networking biznesowy, sprzedaż i marketing, pozyskiwanie finansowania, tworzenie MVP, UX

Przemysław Nowakowski

Mentor operacyjny
email: przemyslaw.nowakowski@sse.lodz.pl

Artur Racicki

organizacja pracy startupów we wczesnej fazie rozwoju, sprzedaż, wsparcie zarządzania rozwojem produktu, pozyskiwanie Venture Capital, prowadzenie biznesu, przygotowanie do rozmów z inwestorami

Artur Racicki

Mentor operacyjny
email: artur.racicki@sse.lodz.pl

Piotr Kruszyński
Piotr Kruszyński

analityka danych, budowanie relacji z korporacjami i inwestorami, digitalizacja, finanse, profesjonalizacja zarządzania zespołami, procesy fuzji i przejęć, kampanie marketingowe, tworzenie modeli biznesowych

Piotr Kruszyński

Mentor operacyjny
email: piotr.kruszynski@sse.lodz.pl

Wojciech Szlawski
Wojciech Szlawski

Obsługa prawna startupów

Wojciech Szlawski

Sp. ds. obsługi prawnej startupów
email: wojciech.szlawski@sse.lodz.pl

Skip to content