Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

Jivit

W ramach projektu Startup Spark firma Res Solution, z projektem Jivit nawiązała współpracę z łódzką fabryką francuskiej grupy Albea.  Wdrożyła w niej system do monitoringu i optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Zainstalowany system składa się z 3 sekcji: aplikacja web do zarządzania systemem, chmura obliczeniowa do agregacji danych oraz hardware umożliwiający akwizycję danych prądowych.

 

Jak działa system?

Dane z linii produkcyjnych są pobierane przy pomocy liczników na pomiar pośredni oraz bezpośredni. Następnie przy pomocy przemysłowego protokołu komunikacji przewodowej Rs-485 dane z liczników trafiają do centrali. Przesyłane w czasie prawie rzeczywistym do chmury obliczeniowej gdzie są przetwarzane oraz przechowywane. Aplikacja umożliwia przeglądanie z wizualizowanych danych dotyczących poszczególnych linii produkcyjnych na wykresach oraz generowanie raportów energetycznych za wybrany okres. W celu optymalizacji kosztów wdrożenia hardware pracownicy fabryki mają możliwość tworzenia tak zwanych wirtualnych punktów pomiarowych poprzez tworzenie odpowiednich formuł matematycznych dla rzeczywistych punktów pomiarowych.

Analiza danych kluczem do oszczędności

Digitalizacja procesu utrzymania produkcji pozwala pracownikom na optymalizuję procesu zarządzania maszynami oraz raportowania efektywności produkcji. Analiza danych prądowych pozwoliła wykryć miejsca strat energetycznych. Przekłada się to na korzyści finansowe dla firmy oraz ma pozytywny wpływ na środowisko. Ponadto uzyskana analiza danych umożliwiła również optymalizację produkcji.

Obrazując, na co w życiu codziennym przekłada się wiedza pozyskana dzięki analizie danych przytoczymy przykład. W przypadku awarii jednego z transformatorów pracownicy wiedzą w jaki sposób zarządzać produkcją, żeby obsłużyć najważniejsze zamówienia jednocześnie nie uszkadzając kolejnych stacji zasilania. Akwizycja danych dotyczących produkcji pozwala na określenie mniej efektywnych etapów produkcji, umożliwia to natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. Ponadto pozyskiwanie danych dotyczących produkcji pozwala na precyzyjne określenie kosztów wytworzenia produktu co jest przydatne w momencie ustalania cen produktów.

 

Dalsza współpraca

W ramach programu Startup Spark została wyposażona jedynie część fabryki. Po zakończeniu akceleracji system wdrożony w fabryce jest sukcesywnie rozbudowywany o pomiar kolejnych linii produkcyjnych. Obecnie pomiar parametrów prądowych został wdrożony na wszystkich liniach produkcyjnych łódzkiej fabryki. Ponadto Res Solution wdrożyła pierwsze punkty pomiarowe w kolejnej fabryce Albea w Polsce, co pokazuje, że system zbudowany w ramach Startup Spark działa i stanowi wielką wartość dla firmy.

Część funkcjonalności systemu wytworzonego w ramach Startup Spark została wdrożona również u wcześniejszego klienta Res Solution, firmy Skanska, w której pełni funkcję bezpieczeństwa prądowego na placach budowy. Funkcja strażnika mocy analizuje zapotrzebowanie na energię elektryczną. W przypadku zbliżania się do krytycznych wartości zabezpieczeń prądowych wysyła alert do zarządcy budowy oraz w taki sposób steruje podłączonymi urządzeniami, aby obniżyć zapotrzebowanie na energię. Przed zastosowaniem systemu niespodziewane przekroczenie zapotrzebowania na energię wstrzymywało pracę do czasu usunięcia usterki i przywrócenia zasilania.

 

Rozwój systemu

Współpraca z firmą Albea mocno się rozwija. Obecnie Res Solution przygotowuje nową funkcjonalność, umożliwiającą sterowanie systemem klimatyzacji przemysłowej hal produkcyjnych. W oparciu o pomiary temperatury i wilgotności system będzie w stanie automatycznie zarządzać pracą wymienników ciepła dostosowując się do warunków panujących wewnątrz hal produkcyjnych. Dzięki temu firma obniży zużycie energii elektrycznej związane z utrzymaniem systemów klimatyzacyjnych.

 

Korzyści ze współpracy

Albea to grupa 32 fabryk na świecie zajmująca się produkcją opakowań dla światowych liderów branży kosmetycznej. Dzięki wdrożeniu w ramach akceleratora Startup Spark firma Res Solution oprócz poważnego klienta (firma Albea) pozyskała również cennego partnera, który rekomenduje i promuje system wdrożony w łódzkiej fabryce. Jest to niezwykle istotne, ponieważ każda z fabryk rozlicza się indywidualnie i specjalizuje się w nieco innych produktach. Obecnie system jest wdrożony w dwóch miejscach, a fabryka deklaruje chęć prezentacji systemu przed osobami zarządzającymi całą grupą Albea. Jest to więc początek drogi, gdzie mała firma zwiększa skalę dzięki dużemu partnerowi.

Dotychczas projekt Jivit za swoje osiągnięcia pod kątem redukcji kosztów energii elektrycznej zdobywał wiele nagród, jednak najbardziej znaczące są te związane z ekologią: Nominacja do Startup Europe Award w kategorii Energia oraz 1 miejsce w konkursie organizowanym podczas międzynarodowego kongresu ochrony środowiska Envicon.

 

Korzyści dla naszych klientów

Firma Res Solution od czasu wdrożenia Jivit w Albea bardzo mocno rozwinęła swoją działalność w kierunku monitoringu energii (nie tylko elektrycznej). Dziś firma może wspierać swoich klientów nie tylko w zakresie monitoringu parametrów elektrycznych, ale i w efektywnym zarządzaniu kosztami firmy związanymi z utrzymaniem infrastruktury oraz wspierać w jej zarządzaniu. Dziś Res Solution jest w stanie dostarczyć efektywne narzędzie wspierające pracę branż i sektorów takich jak fabryki, biura, markety i centra handlowe, stacje paliw, sieciówki (sklepy i zakłady sieciowe), budynki administracji publicznej oraz smart city.

Information
Tags:
Skip to content