Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

FlyTech UAV

FlyTech UAV jest producentem bezzałogowych statków powietrznych do profesjonalnych zastosowań. Drony Fly Tech latają w Polsce i w Europie, wspierając geodezję, górnictwo, energetykę, ochronę środowiska, rolnictwo i bezpieczeństwo. Startup oferuje kompletne systemy bezzałogowe: platformę latającą, wraz z sensorem optycznym, pulpit sterujący, aplikację do planowania i zarządzania trasą lotu. W trakcie akceleracji startup podjął współpracę z jednym z odbiorców technologii programu – Ericsson w Polsce. W ramach współpracy został opracowany i testowany moduł telekomunikacyjny w samolotach bezzałogowych.

 

 

Akceleracja, czyli 3 kamienie milowe do sukcesu

Akceleracja w programie Startup Spark trwa maksymalnie do 6 miesięcy, w ramach którym wyznaczyliśmy zadania w podziale na 3 kamienie milowe.

Pierwszy kamień zakładał gruntowna analizę rynku oraz konkurencji w zakresie „Connectivity” oraz systemów bezzałogowych, a także zebranie ofert na usługi inżynieryjno-programistyczne, niezbędne do realizacji projektu.  Na tym etapie zakupiliśmy również multispektlarny sensor optyczny oraz stworzyliśmy czujnik pomiaru sygnału sieci komórkowej, które zostały następnie wykorzystywane w testach statku bezzałogowego. Równocześnie byliśmy w stałym kontakcie z działem B+R naszego Odbiorcy Technologii, aby przeprowadzona analiza rynku oraz zebrane oferty odpowiadały na potrzeby zdefiniowane w projekcie.

 

FlyTech zawitał na arenie międzynarodowej

Podczas współpracy z Ericsson Polska mieliśmy również okazję uczestniczyć na jednej z zagranicznych konferencji, organizowanych w siedzibie Partnera w Sztokholmie, gdzie zaprezentowaliśmy Demo projektu, realizowanego w ramach akceleratora Startup Spark. Nasz wspólny projekt spotkał się z aprobatą i zainteresowaniem obecnej na wydarzeniu publiczności.

Działania w ramach pierwszego kamienia milowego zakończyły się analizą rynkową oraz analizą technologiczną, niezbędną do dalszej realizacji projektu.

 

Dokumentacja, modyfikacja, prototypy

Realizacja drugiego kamienia milowego upłynęła pod znakiem przygotowań dokumentacji oraz finalnie budowy dwóch prototypów samolotów bezzałogowych. Określony został również zakres badawczo-rozwojowy nowych funkcjonalności oraz konieczność modyfikacji kadłuba samolotu do przenoszenia sensora multispktralnego oraz odbiornika sygnału sieci komórkowej.

Realizacja tego projektu wymagała przygotowania obszernej instrukcji obsługi stworzonego systemu, jak również przygotowania dokładnego rendering wersji docelowej płatowca. Przygotowaliśmy również projekt dedykowanych ogniw zasilających statku. Musieliśmy również rozbudować moduł planowania nalotu powierzchniowego 2D oraz model planowania nalotu liniowego o dodatkowe funkcjonalności.

 

Dokumentacja i produkt zgodny z normami certyfikaty CE

Jako jedną z usług zewnętrznych zleciliśmy wykonanie rozbudowanej analizy niezbędnych badań i norm, wg. których gotowy zestaw powinien zostać poddany. Ze względu na rozbudowany charakter badań, zdecydowaliśmy o zleceniu jedynie najbardziej skomplikowanych badań certyfikujących, dedykowanych ogniwom zasilającym, a także zleciliśmy wykonanie audytu i przygotowanie dokumentacji produktu zgodnie z międzynarodowymi normami certyfikatu CE. Na koniec projektu, opracowano programu prób w locie, które posłużyły weryfikacji założeń oraz podjęto prace nad przygotowaniem wspólnej z Partnerem oferty dla klientów.

 

Dalsza współpraca na linii startup – korporacja

W tracie realizacji całego zadania, prowadzone były cykliczne spotkania z przedstawicielem Partnera projektu – firmy Ericsson. Spotkania poświęcone były rozmowom o dalszych możliwościach rozwojowych, planach komercjalizacyjnych oraz nowych pomysłach. W ramach realizowanego projektu, podjęto próby analiz różnych czujników mogących pełnić formę alternatywnego rozwiązania do telefonu komórkowego. Dalsze plany dotyczą rozszerzenia współpracy o nowe rozwiązania, bazujące na technologiach 3G/4G oraz w przyszłości technologii 5G.

FlyTech ma również przyjemność uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Partnera akceleracji.

Information
Tags:
Skip to content