Kontakt
+48 42 275 50 90
hi@startupspark.io Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
Obserwuj nas

NABÓR DO STARTUP SPARK 2.0 ZAKOŃCZONY

 

Startup Spark 2.0 to nowa odsłona programu akceleracyjnego tworzonego pod parasolem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, we współpracy z 11 Partnerami: międzynarodowymi korporacjami, tj. Ericsson, PwC, Procter&Gamble, Robert Bosch, Siemens, Airbus, HackerU oraz lokalnymi firmami rozwijającymi globalnie polską myśl technologiczną: Bluerank, Indigo Nails, Ceramika Paradyż, Grupa Pietrucha i WDX.

W ramach akceleracji startup zostaje połączony z Odbiorcą Technologii oraz mentorem operacyjnym (opiekunem startupu). Tak skomponowany zespół współpracuje razem maksymalnie przez kolejne 6 miesięcy w celu rozwoju produktu lub usługi, a następnie jej komercjalizacji.

W Startup Spark opracowaliśmy akcelerację w modelu Venture Building. Oznacza to, że mentorzy w programie dostępni są dla firm w sposób operacyjny. Każdy startup zostaje objęty opieką przez jednego z mentorów, którego należy traktować jako koordynatora procesu akceleracji. Do dyspozycji startupu, według jego potrzeb, pozostają wszyscy mentorzy operacyjni Spark. Model Venture Building, czyli zaangażowanie w sposób operacyjny, oznacza rzeczywistą pracę przy projekcie w czasie trwania akceleracji, a nie tylko działania konsultacyjno-doradcze.

W ramach projektu oferujemy 3 filary wsparcia

d
Wsparcie finansowe

Zakwalifikowany do akceleracji startup może uzyskać maksymalnie do 160 000 PLN

d
Wsparcie mentorskie

Na czas trwania akceleracji, każdemu ze startupów zostaje przydzielony mentor operacyjny. Przez okres do 6 miesięcy procesu akceleracji startup rozwija swoje rozwiązanie przy ścisłej współpracy z OT oraz mentorem operacyjnym.

Celem Spark 2.0 jest połączenie potencjału startupów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu, przy jednoczesnej edukacji średnich i dużych firm w zakresie otwierania się na innowacje i współpracę ze startupami. Startup Spark 2.0 to również pre-akceleracja dla zespołów biznesowych i technologicznych oraz szereg ścieżek post-akceleracyjnych dla wybranych startupów (z wykorzystaniem potencjału ponad 250 inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Działanie Startup Spark zostało docenione i wyróżnione przez fDi Magazine (grupa Financial Times), który w rankingu Global Freezones of the Year 2018 wyróżnił ŁSSE tytułem Innovation Award.

 

Kto może aplikować do Startup Spark 2.0

Mikro i małe przedsiębiorstwa, zarejestrowane i działające w Polsce oraz prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej nie dłużej niż 5 lat, które m.in. nie były notowane na giełdzie w okresie do 5 lat licząc od dnia rejestracji w odpowiednim rejestrze, nie dokonały jeszcze podziału zysku oraz i nie zostały utworzone w wyniku połączenia, a także nie przejęły działalności innego przedsiębiorcy.

Startup Spark dopuszcza warunkowo do udziału w naborze osoby fizyczne, które w przypadku rekomendacji do udziału w projekcie obligują się do założenia spółki kapitałowej oraz spełnienia kryteriów wynikających regulaminu przed zawarciem umowy akceleracyjnej.

 

Wszystkie zgłaszające się podmioty muszą:

•    posiadać pełnię praw do dysponowania zgłaszanym do Akceleratora Startup Spark produktem/ usługą,
•    nie być w żaden sposób (zarówno kapitałowo jak i osobowo) powiązane z Akceleratorem Startup Spark, ŁSSE S.A. , podmiotami świadczącymi usługi w ramach programu ani z Odbiorcą Technologii, który został wskazany w aplikacji zgłoszeniowej do współpracy w ramach akceleracji,
•    być wolne od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.

 

Dofinansowanie nie może być udzielone m.in. podmiotom, które:

•    uzyskały dofinansowanie na ten sam projekt w ramach naboru prowadzonego przez Akcelerator inny niż Startup Spark, który realizuje program akceleracyjny w oparciu o środki uzyskane w ramach działania 2.5 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,
•    uzyskały dofinansowanie na ten sam projekt w ramach innego naboru prowadzonego przez Akcelerator Startup Spark,
•    uzyskały dofinansowanie tego samego projektu mającego być przedmiotem umowy akceleracyjnej lub uzyskały inną pomoc ze środków publicznych na ten sam projekt w zakresie wydatków planowanych w ramach programu akceleracji (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków i usług).Więcej o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach programu znajduję się w Regulaminie Naboru oraz Programu Akceleracyjnego Startup Spark 2.0.

 

Planowane efekty

Spark 2.0 w liczbach to:

  • 5 rundy akceleracji, każda do 6 miesięcy,
  • wsparcie dla co najmniej 73 startupów,
  • 12 partnerów biznesowych,
  • do 160 000 PLN na rozwój produktu lub usługi.

Co najmniej 20 z akcelerowanych startupów otrzyma wsparcie w ramach branżowych ścieżek akceleracji Spark 2.0, tj.:

  • przemysłowy internet rzeczy (IoT), w tym wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR),
  • sztuczna inteligencja (AI),
  • cyberbezpieczeństwo.

 

Wartość projektu

  • Całkowity koszt realizacji projektu: 15 859 560,80 PLN
  • Dofinansowanie 14 995 670,34 PLN w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne

 

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne

Skip to content