D2082854-FCAC-4C10-81B3-AAA3C22A3C75
PGE

PGE

OBSZARY INNOWACJI

Zakresy zainteresowania PGE mieszczą się w następujących branżach:

 • Clean coal and gas technologies
 • Energy storage
 • Energy efficiency
 • Energy from chemical fuels
 • Smart electric grid
 • Renewable energies
 • Smart and efficient buildings
 • Smart-cities
 • "Demand-Site Responce" protocols and applications
Przykładowe obszary, w ramach których poszukujemy projektów do akceleratora Startup Spark:
 1. Optymalizacja procesu wydobycia dzięki modelom matematycznym i narzędziom ICT (również IoT) pozwalającym na odwzorowanie i optymalizację eksploatacji złóż i urządzeń kopalni.
 2. Poszukiwanie możliwości gospodarczego wykorzystania dwutlenku węgla.
 3. Technologie zagospodarowania Ubocznych Produktów Spalania.
 4. Metody pozwalające na badanie stanu technicznego urządzeń produkcyjnych.
 5. Nowe technologie (techniki i metody) pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i rozproszonych w tym rozwiązania prognozujące produkcję.
 6. Technologie (hard-, soft-) automatyzujące utrzymanie sieci energetycznych (m.in. drony, czujniki, IoT itp.).
 7. Rozwiązania IT do planowania i zarządzania rozwojem sieci energetycznych.
 8. Zbieranie i zarządzanie danymi o profilach zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w celu budowania modeli predykcyjnych.
 9. Rozwiązania do automatyzacji sterowania urządzeniami poboru, magazynowania i produkcji energii w modelu rozproszonym ( np. smart facility, prosument).
 10. Rozwiązania pozwalające na oferowanie nowych produktów i usług na bazie informacji o zachowaniach klientów.
 11. Biznesowe zastosowania technologii magazynowania energii.
 12. Rozwiązania pozwalające na zarządzanie i świadczenie usług na bazie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.
Jako podstawę dla wielu z oczekiwanych rozwiązań, spodziewane jest wykorzystanie technik typu analityka zaawansowana, algorytmy samouczące, machine learning, big data.