D2082854-FCAC-4C10-81B3-AAA3C22A3C75
Grupa Pietrucha

Grupa Pietrucha

Grupa Pietrucha to polska, rodzinna firma, o globalnym zasięgu. Oferowane produkty inżynierii lądowej i wodnej znajdują szerokie zastosowanie w 34 krajach na 5 kontynentach, szczególnie w regionach wrażliwych na wpływ globalnych zmian klimatycznych. Działalność eksportowa stanowi ponad połowę aktywności Grupy. W ramach współpracy akceleratora Startup Spark z Grupą Pietrucha poszukujemy projektów tworzących innowacje w ramach poniższych obszarów.

Obszary Innowacji

Technologie:

Geotechnika
Nowe materiały kompozytowe
Rozwiązania w zakresie inżynierii wodnej i lądowej
Systemy Mini-UAV wraz z oprogramowaniem sterującym

Marketing:

Narzędzia i procesy angażowania podmiotów współpracujących
(na przykład projektanci)

Profit Sharing:

Komplementarne produkty i usługi.