Akcelerator startup spark

Wyjątkowy zestaw korzyści

Dedykowana ścieżka rozwoju FUTURE OF RETAIL

Zobacz więcej
arrow

Startup Spark

Startup Spark to innowacyjny projekt stworzony w ŁSSE S.A. we współpracy z doświadczonym w akceleracji zespołem, którego celem jest łączenie kreatywnych startupów z infrastrukturą i zasobami dużych przedsiębiorstw. Oprócz standardowych form wsparcia (finansowanie, mentorzy) dajemy startupom dostęp do wysokiej klasy specjalistów, zorganizowanych w zespoły produkcyjne, tak aby najlepsze praktyki startup studios (venture builderów) przełożyć na program akceleracyjny. Stworzony model otrzymał dofinansowanie w kwocie podnad 5,5 mln PLN w konkursie Scale UP w ramach rządowego programu Start In Poland.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ŁSSE to potencjał ponad 150 firm, przestrzenie, zaplecze logistyczne oraz wykwalifikowani specjaliści. Startup Spark to jeden z głównych filarów strategii Strefy do 2025 roku. Zakłada ona wsparcie i budowanie połączeń pomiędzy młodymi firmami, a dużymi przedsiębiorstwami.

Wspierają nas